Languages
功夫熊貓2021
首頁    |    營隊活動
 
優惠價:$4750 課程內容花絮
讓孩子學習各種武術,了解真正功夫不只是招數練習,可以保護自己,更是訓練身心體魄的鍛鍊挑戰!
 
 
 

  
 
備註:                                                  
1、午餐為團膳(中央廚房供餐)。                                                 
2、本課表營隊保有最終變更之權利。                                  

收費=報名費$3 9 9 0+雜支$1 0 0 0+器材 $0=$4 9 9 0
讓孩子學習各種武術,了解真正功夫不只是招數練習,可以保護自己,更是訓練身心體魄的鍛鍊挑戰!
招生對象:國小一~六
更多課程