Languages
玩具總動員2021
首頁    |    營隊活動
 
優惠價:$5750 課程內容花絮
        孩子藉由玩具的組合來訓練手眼協調及邏輯概念,發揮自己的想像力,組合出獨一無二的作品!
 

  
 
備註:                                                  
1、午餐為團膳(中央廚房供餐)。                                                 
2、本課表營隊保有最終變更之權利。                                  

收費=報名費$3990+雜支$1 0 0 0+器材$1000=$5 9 90
孩子藉由玩具的組合來訓練手眼協調及邏輯概念,發揮自己的想像力,組合出獨一無二的作品!
招生對象:國小一~六
更多課程