Languages
直排輪2021
首頁    |    營隊活動
 
優惠價:$4750 課程內容花絮
        從基本開始學起,注重安全,由專業老師的帶領下學會不同的技巧,可以與同學互相競賽、切磋、學習。

  
 

備註:                                                  
1、午餐為團膳(中央廚房供餐)。                                                 
2、本課表營隊保有最終變更之權利。                                  
*活動課表僅供參考,活動當天依實際情況做適度安排和調動, 以利活動行程的順利進行。
從基本開始學起,注重安全,由專業老師的帶領下學會不同的技巧,可以與同學互相競賽、切磋、學習。
讓孩子可以在學習過程中克服困難,勇敢面對。

費用=報名費$3 9 9 0+雜支$1 0 0 0+器材 $0=$4 9 9 0
招生對象:國小生
更多課程