Languages
韓國流行舞蹈2021
首頁    |    營隊活動
 
  課程內容花絮
        現今流行的舞風,搭配韓國音樂以及流行動作,創造出不一樣舞蹈風格為主。從小培養孩子舞動的能力,對於活潑的個性、肢體的協調、筋骨的柔軟,都有極大的助益。
 
 
  
 

備註:                                                  
1、午餐為團膳(中央廚房供餐)。                                                 
2、本課表營隊保有最終變更之權利。                                  
現今流行的舞風,搭配韓國音樂以及流行動作,創造出不一樣舞蹈風格為主。從小培養孩子舞動的能力,對於活潑的個性、肢體的協調、筋骨的柔軟,都有極大的助益。           
費用=報名費3 9 9 0$+雜支1 0 0 0$+器材 0$=4 9 9 0 
$                                  
招生對象:國小生   
更多課程